Tävlingsregler

Gräsgolfen spelas enligt ”Regler för Golfspel gällande från januari 2016”,
”Spel- och Tävlingshandboken”, SGF:s tävlingsregler samt enligt dessa tävlingsbestämmelser.

1. TÄVLINGSPERIOD

Gräsgolfen spelas denna säsong alla onsdagar, från den 3:e maj 2017 t.o.m.

den 30:e augusti 2017.

Uppehåll sker dock onsdagen den 19:e juli (Åhusveckan).

2. RÄTT ATT DELTAGA

Rätt att deltaga har klubbmedlemmar, seniorer med officiellt handicap.

Medlem från annan klubb har rätt att deltaga i Gräsgolfen. Full greenfee skall erläggas.

3. SPELFORM

18 hål poängbogey – singel.

4. SPELPARTNER OCH STARTTID 

Som vanligt gäller valfri spelpartner och starttid. Observera dock att minst två i bollen
måste spela Gräsgolf.

5. FÖRETRÄDE 
Gräsgolfen har inte något företräde, utan tidsbokning och bollränna gäller enligt klubbens
gängse regler.

6. BANA
Målsättningen är att spela Åhus Västra och Åhus Östra varannan vecka, men eftersom
Åhus Östra är under ombyggnad och beräknas öppna 1 juni 2017, så börjar vi spela på
Åhus Västra.
Spelschemat från juni och framåt kommer att meddelas så fort som möjligt,
med hänsyn till nyöppningen av Åhus Östra.

Tävlingsledningen kan vid behov besluta om byte av bana.

7. TEE
Alla spelar från gul tee.

8. STARTAVGIFT
Startavgiften är oförändrad, 30:-per omgång. Du kan i stället betala en engångsavgift för hela säsongen med 350:-. I det senare fallet sparar Du 130:- förutsatt att Du spelar samtliga omgångar.

9. REGISTRERING I GIT-SYSTEMET
Alla gräsgolfsronder skall, oavsett resultat, registreras i GIT-systemet av spelaren själv.

10. RESULTAT

Man räknar de 3 bästa

ronderna från Östra och de 3 bästa ronderna från Västra banan,
under hela säsongen (3 maj – 30 augusti 2017).

Ligger två spelare lika, sker särskiljning efter 7:e bästa resultatet och sedan 8:e resultatet
därefter 9:e resultatet och så vidare.
(oavsett bana, Östra eller Västra)

11. RONDPRISER
Varje omgång utdelas ett rondpris. Samtliga rondpristagare och de 10 spelare som placerar sig  främst i huvudtävlingen, spelar onsdagen den 6:e september en liten ”gräsfinal” i samband med prisutdelningen.

12. RESULTATRAPPORTERING
Samtliga resultat kommer snarast att läggas ut på KGK´s hemsida efter respektive spelomgång. Dessutom kommer resultatet att finnas tillgängliga på anslagstavlan i herrarnas omklädningsrum.

13. KOMBINERING AV

TÄVLINGAR
Det går inte att kombinera en

Gräsgolfs-runda med en av KGK annan lottad tävling.

14. HJÄLPMEDEL
Från och med 1

januari 2010 är det tillåtet att

använda avståndsmätare vid spel på KGK, dock 
endast de

som mäter avstånd. Avståndsmätaren får ej ha

funktioner som mäter lutning, vindhastighet, temperatur

eller vindhastighet.

Läs mer i de lokala reglerna för KGK – klicka här »

15. PERSONTRANSPORTHJÄLPMEDEL / GOLFBIL MM.

Persontransporthjälpmedel såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande får ej användas i Gräsgolfen.
Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel utfärdas av styrelsen med läkarintyg som grund. Ett sådant intyg skall mailas till tävlingsledningen.

Se utdrag ur Spel- och tävlingshandbokens regel  6.1.4  – klicka här »

Läs mer i Spel- och tävlingshandboken . – klicka här »

16. GRÄSFINALEN
Den 6:e september spelar de

10 främst placerade i huvudtävlingen, samt alla rondpristagare en
liten ”gräsfinal” i samband med prisutdelningen. Tid och spelform för ”gräsfinalen” kommer att meddelas senare.

17. PRISUTDELNING
Onsdagen den 6:e september på

Golfklubben. Pristagare som inte kan närvara den 6:e sept. 

måste sända ombud annars tillfaller priset nästkommande spelare.

Om pengarna räcker är målet att alla som medverkar vid prisutdelningen blir bjudna på öl och macka.

18. TÄVLINGSLEDNING
Frågor angående Gräsgolfen, besvaras av årets tävlingsledare:

Björn Falken
mobil: 0706-60 97 20
e-mail: bjorn.falken@hotmail.se

Marcus Appelqvist

mobil:   0706-16 82 34

e-mail: marcus.appelqvist@sparbankenskane.se